Follow Us on Fanpage

About Doctor

การเลือกซื้อรองเท้า

รองเท้าทำงาน (Dress shoes)

1. ขนาดของรองเท้าแต่ละยี่ห้อมีขนาดไม่เท่ากัน

2. เลือกรองเท้าให้ตรงกับรูปร่างของเท้า

3. วัดขนาดของเท้าบ่อยๆเนื่องจากขนาดของเท้ามีการเปลี่ยนแปลงได้

4. เท้าสองข้างอาจมีขนาดไม่เท่ากัน (เลือกขนาดรองเท้าตามข้างที่ใหญ่กว่า)

5. ยืนและเดินเวลาเลือกซื้อรองเท้า

6. ส้นเท้าควรพอดีกับรองเท้าในขณะที่พื้นที่ส่วนปลายของรองเท้าควรมีที่เหลือ 1 เซ็นติเมตร

7. เลือกความกว้างของรองเท้าให้เหมาะสมกับเท้า

8. ไม่ควรเลือกรองเท้าที่แน่นเกินไปโดยหวังว่าหนังรองเท้าจะขยาย

9. หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงเนื่องจากไม่เหมาะสมที่ต้องใส่เป็นเวลานานๆ

10. เลือกใช้แผ่นเสริมรองเท้าได้ตามความเหมาะสม

 

รองเท้ากีฬา (Sport shoes)

1. เลือกรองเท้าตอนเย็นหรือหลังจากเล่นกีฬา

2. รองเท้าคู่เก่าสามารถบอกถึงการสึก เท้าที่ผิดรูปจะมีการสึกที่ผิดปกติ

3. เท้าสองข้างอาจมีขนาดไม่เท่ากัน (เลือกขนาดรองเท้าตามข้างที่ใหญ่กว่า)

4. ส้นเท้าควรพอดีกับรองเท้าในขณะที่พื้นที่ส่วนปลายของรองเท้าควรมีที่เหลือ 1.5 เซ็นติเมตร

5. ปลายนิ้วควรขยับได้บ่งบอกว่ารองเท้าไม่แน่นเกินไป

6. ยืนและวิ่งเวลาเลือกซื้อรองเท้า

7. เลือกความกว้างของรองเท้าให้เหมาะสมกับเท้า

8. รองเท้าที่หลวมไป แน่นไปมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

9. แผ่นรองรองเท้าควรใช้ให้เหมาะกับรูปเท้าของแต่ละบุคคล

10. ปรึกษาแพทย์ถ้ามีปัญหาเท้าแบนหรือเท้าผิดรูป ก่อนเลือกรองเท้า

 

รองเท้าที่มีความยืดหยุ่นสูง

เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุน้อย

มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท้า ข้อเท้า

ผู้ที่ไม่มีเท้าผิดรูป

รองเท้าที่มีความยืดหยุ่นต่ำ

เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุมากขึ้น

กล้ามเนื้อเท้า ข้อเท้าไม่ความแข็งแรง

ผู้ที่มีเท้าแบนใช้ร่วมกับแผ่นหนุนรองเท้า

 

รองเท้าที่เหมาะกับอาชีพที่ต้องยืนนาน (long standing shoes)

1.พื้นรองเท้าควรโค้งเพื่อให้เดินง่าย (rocker-bottom sole)

2. ส้นรองเท้าไม่ควรสูงกว่าฝ่าเท้ามากเกินไป

3. หนังรองเท้าควรที่จะมีความยืดหยุ่น ใส่สบาย

4. น้ำหนักเบา

5. ปลายนิ้วควรขยับได้บ่งบอกว่ารองเท้าไม่แน่นเกินไป

6. มีส่วนหนุนส่วนโค้งเพื่อความสบาย ไม่เมื่อย

7. ถุงเท้าควรระบายความชื้นได้ดี

8. พื้นรองเท้าไม่ควรมีความยืดหยุ่น

9. พื้นรองเท้าควรนุ่มเป็นพิเศษ

10. เลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับงาน