Follow Us on Fanpage

About Doctor

ปวดส้นเท้า

ปวดส้นเท้า

            ได้แก่  ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการปวดส้นเท้าด้านหลัง  พบได้บ่อยในประชาชน วัยทำงาน  ที่มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

สาเหตุการเกิดโรค

            สาเหตุของโรคสามารถเกิดได้หลายอย่าง

  • กระดูกนูนผิดปกติที่ส้นเท้า  (Haglund’s  deformity ) ส่วนของกระดูกที่นูนจะกดทับผิวหนังทำให้ปวด  โดยเฉพาะเวลาใส่รองเท้า

 

  • ถุงน้ำหน้าเอ็นร้อยหวายอักเสบ (Bursitis) การอักเสบจะอยู่ด้านข้าง  จะปวดทั้งด้านในและด้านนอกของส้นเท้า

 

  • จุดเกาะเอ็นร้อยหวายอักเสบ (insertional Achilles  Tendinopathy) การเสื่อมและอักเสบของจุดเกาะเอ็นร้อยหวาย  จากการบาดเจ็บเรื้อรัง
  • เอ็นร้อยหวายอักเสบ (non-insertional Achilles  Tendinopathy) การเสื่อมและอักเสบของเอ็นร้อยหวาย  จากการบาดเจ็บเรื้อรัง

 

(การอักเสบที่เอ็นร้อยหวาย)

อาการของโรค

     ปวดส้นเท้า  บวม  แดง  ใส่รองเท้าแตะอาการปวดน้อยลง  ใส่รองเท้าหุ้มส้นจะปวดมากขึ้น  เดินมากจะมีอาการปวด

เมื่อพบแพทย์

            แพทย์จะตรวจว่ามีแนวหลังและขาผิดรูปหรือไม่  หาจุดกดเจ็บที่ส้นเท้า  มีเอ็นร้อยหวายตึงร่วมด้วยหรือไม่

  

 

การรักษาที่สามารถทำเองได้

  1. การแช่น้ำอุ่นเพื่อลดอาการปวด  อักเสบ
  2. การรับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์  (NSAIDs)
  3. การเลือกใช้รองเท้าที่เหมาะสม

      3.1 หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าหุ้มส้น  เพราะจะกดทับส้นเท้าที่ปวด อักเสบ

 

     3.2ใส่รองเท้าที่มีพื้นส้นเท้าที่สูงขึ้นและนุ่มขึ้น  เพื่อให้น้ำหนักตัวถ่ายเทไปยังปลายเท้า  จะลด อาการปวดที่ส้นเท้า